NEN 4400

NEN 4400-1 is een nationale norm die in 2006 tot stand is gekomen. Deze norm stelt eisen aan in Nederland gevestigdeuitzendorganisaties met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van deze norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

 

Seyga BV is ook een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf.  Hiermee bieden wij u als opdrachtgever op een tweetal gronden zekerheid. Allereerst komen wij onze verplichtingen altijd na met betrekking tot de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies. Daarnaast kunnen de door ons aangeleverde uitzendkrachten legaal en onder de juiste omstandigheden voor u werkzaamheden verrichten.

 

 

 

Contactgegevens

Adres:  Rosestraat 855
            3071 AL Rotterdam
Telefoon: 010-290 02 60
 Mobiel:   0645566478
Website: www.seyga.nl
Email: info@seyga.nl
KvK: 24415764