VRO Bijzonder Register

 

De VRO staat voor Vereniging Registratie Ondernemingen. Deze organisatie stelt op financieel gebied uitgebreid onderzoek in naar de betrouwbaarheid van opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren en arbeidskrachten ter beschikking stellen.

De VRO heeft als doelstelling dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gebeurt volgens de wettelijke verplichtingen en voorschriften. Dit betekent concreet dat de opdrachtgevers niet worden aangesproken op het foutief handelen van hun opdrachtnemers.Tevens wordt door de VRO concurrentievervalsing tegengegaan. Om dit allemaal te kunnen bereiken, is door de VRO het Bijzonder Register ingevoerd. Het Bijzonder Register wordt in stand gehouden door de Stichting Verificatie Registratie Ondernemingen. Deze stichting controleert, onafhankelijk van de VRO, de uitzendorganisaties. Hiermee is de betrouwbaarheid per uitzendorganisatie objectief vast te stellen.

Seyga BV is opgenomen in het Bijzonder Register. Als een bonafide uitzendbureau doen wij uiterste ons best om de eventuele aansprakelijkheid van onze opdrachtgevers te voorkomen.

 

Contactgegevens

Adres:  Rosestraat 855
            3071 AL Rotterdam
Telefoon: 010-290 02 60
 Mobiel:   0645566478
Website: www.seyga.nl
Email: info@seyga.nl
KvK: 24415764